Ahmet Koçak - Kaligrafi - Hat Sanatı - Geleneksel Sanatlar

Kaligrafi yalnızca bir çizgi değildir, hikayesinde derin sözler saklıdır. Hattat Ahmet Koçak'ın kaleminden çıkan eserler ile duvarlarınız anlam kazansın!

 

Sanatçının gözünden; en meşhur tarifiyle “ruhani bir hendesedir “ günümüz türkçesiyle soyut bir mühendisliktir. Çünkü sonsuz varyasyona izin veren esnek yapısıyla, bu harfleri bir araya getirmek adeta bir mühendislik faaliyetidir, Latin kaligrafisi gibi lineer (düz çizgisel) değildir. Resim, şiir, mimari vs binlerce senelik diğer sanatlarla kıyaslandığında 1400 yıllık geçmişiyle en genç sananlardan biridir. Buna rağmen çok hızlı bir tekamül süreci geçirmiş, daha Emevi ve Abbasi dönemlerinde bu sanatın kuralları hemen hemen tamamlanmıştı. Ceddimiz Osmanlı da bu sanata büyük katkılarda bulundu ve izleyiciyi adeta büyüleyen bu efsunlu sanat günümüze ulaştı. Kağıdından, kalemine, murekkebinden yazı altlığına kadar maddi yönüyle ve emsalsiz muhtevasıyla özel olan hat sanatı, İslam sanatlarının en önde gelen şubesidir.

Ahmet Koçak Eserleri