Fatma Meral Akbaş - Taş - Mozaik - Geleneksel El Sanatları

Fatma Meral Akbaş, etnik desenler ve Anadolu kültürünü yansıttığı eserlerinde, mozaik taşlarını ve cam malzemelerini kullanarak sanatseverlere özel eserler ortaya çıkarıyor. Sanatı günlük yaşamınıza dahil edin, vereceğiniz siparişle Kybelart sizin için adresinize göndersin!

 

Sanatçının gözünden; binlerce yıldan beri saraylara, mabetlere ve daha birçok önemli yapıya görkem, sıcaklık, özgün bir üslup kazandıran mozaiğin ana malzemesi doğanın koynunda saklıdır; taş, toprak ve cam. Topraktan gelen ve belli bir ahenk içinde yan yana dizilerek ve hünerli ellerde ateşle dans ederek yeni formlar kazanan mozaikler, ilk günkü kadar canlı ve kalıcı bir malzeme olması nedeniyle her daim büyük ilgi görür. Mozaik, bir imgeyi iki boyutlu olarak betimlemesi bakımından resim sanatıyla benzerlikler gösterir. Fakat mozaiği resimden farklı kılan, sanatçıları da, sanatseverleri de büyüleyen başka bir üstünlük söz konusu. O da bu sanatın zamanı donduran ışıltısı. Mozaikler; resmin aksine zamanın yıpratıcı, yok edici etkisine yenik düşmez, solmaz, bozulmaz. İnsanın olduğu her yerde sanat da vardır. Geçmiş dönemler incelendiğinde insanoğlunun ortaya çıkışı ile birlikte sanat eserleri de varlığını göstermeye başlamıştır. Bu durum, insanın herhangi bir araçla kendini ortaya koymak istemesinden kaynaklanır. Çünkü sanat, insanın duygu ve düşüncelerini herhangi bir araç yoluyla bir şekle yansıtabilmesidir. Sanat sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak da bir kendini ifade etme aracıdır. Sanattan uzak olan bir toplum kendini geliştiremez. Sanatta biçimlenen yaşamdır. İnsan varlık olarak kendisinin farkına vardığından beri var olmasının ağırlığını hissetmekte ve kendini ifade ederek kurtulmaya çalışmaktadır. İnsanoğlu hep kendi ile baş başa, zamana ve mekâna yayılmış bir halde var olmaya mecburdur. Çünkü varlığın görünür, dokunulur bir duruma gelmesi sanat yapıtlarıyla olur. Sanat, sanat eseri ve sanatçı varlığındaki oluşumların zamana yayılması, sanat eserlerinin, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitleridir.

BİYOGRAFİ

Fatma Meral Akbaş, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin’den ders almıştır. Sanatçı kendi atölye çalışmalarını sürdürmekte ve mozaik eğitimi vermektedir.

Fatma Meral Akbaş Eserleri