Funda Çetgin - Enstalasyon - Modern Sanatlar

BİYOGRAFİ

1977 Sivas-Şarkışla’da doğdu.

2001 Gazi üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı.

2001 - 2004  Düzce’de Cumayeri Pansiyonlu İlköğretim Okulu’nda Resim-İş öğretmeni olarak görev yaptı.

2005 - 2009  Zonguldak ili Alaplı İlçesi Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulu’nda zorunlu hizmetini tamamladı.

2009 yılında Anadolu Lisesi Öğretmenliği Seçme Sınavı’nı kazanarak Zonguldak ili Ereğli ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi’nde göreve başladı.

2016  Abant İzzet Baysal üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans Eğitimini tamamladı.

2020 Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Birleşik Sanatlar Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik Programında eğitimini tamamladı.

Eğitim Durumu 

2016 - 2020 Sanatta Yeterlik: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Birleşik Sanatlar Anabilim Dalı

2013 - 2016 Abant İzzet Baysal üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

1997 - 2001 Gazi üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı lisansını tamamladı .

Tezler

2020  Sanatta Yeterlik Tezi  “Kadın Bedeni Üzerinden Güzellik Acısının Güncel Sanat Pratiklerinde Yorumlanması” Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Birleşik Sanatlar Anasanat Dalı

2016  Yüksek Lisans Tezi   “Üç Boyutlu Çalışmalarda Hazır Nesne’nin Öğrenci Uygulama Sürecine Etkisi” Abant İzzet Baysal üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yayınlanmış Tam Metinler 

2016 Tam Metin  “Görsel Sanatlar Derslerinde Heykel(Üç Boyutlu) Çalışmalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri” VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,  Çanakkale

2018 Tam Metin “Üç Boyutlu Çalışmalarda Hazır Nesne’nin Öğrenci Uygulama Sürecine Etkisi”  5. Cilt, Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Sunumlar 

2017  Sözlü Sunum  “Türk Mitolojisinde Güvercin Motifi ve Çağdaş Türk Resminde Temsili” II. Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Konferansı, Sözlü Sunum, Prag, Çek Cumhuriyeti

2018  Poster Sunum  “Günümüz Heykel Sanatında Korse” I. Uluslararası- Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, Ankara

2019  Sözlü Sunum Görsel Sanatlar Dersinde Web 2.0 Araçları (Kahoot) Kullanımı” 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2019), Ankara

Makaleler

2017  Makale “İslam Kaligrafisinde Yazı Resimler ve Çağdaş Türk Sanatında Yorumlanması”    İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 6, Sayı 30,  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056) (01.03.2017)

2018  Makale  “Türk Mitolojisinde Güvercin Motifi ve Çağdaş Türk Resminde Temsili” İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 7, Sayı 41,  Bahar I 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)

2018  Makale  “Günümüz Heykel Sanatında Korse” İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 7, Sayı 50 Ekim 2018 (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056) (25.10.2018)

2018  Makale “Abject Art Ve Güncel Bir Sergi: Gelatın; Vorm- Fellows-Attıtude”  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11  Sayı: 60   Yıl: 2018    Volume: 11  Issue: 60 Year: 2018 (ISSN: 1307 -9581)    

2019  Makale “ Güzelliğin Peşinde Bir Serüven: Dövme” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 12 Sayı: 63 Nisan 2019 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

2021  Makale  “Eril Dünyada Kadının Misyonu ve Sanatta Temsili”. idil, 75 (2020 Kasım): s. 1660–1670. doi: 10.7816/idil-09-75-03

Çalıştaylar

2013 “Hiç 2 Resim Çalıştayı” I. Uluslararası Bodrum Bianeli

Kişisel Sergiler

2021 “Güzellik Acısı-1”  Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Ankara

Karma Sergiler 

2001 62. Devlet Resim ve Heykel Sergisi - Ankara

2001  “Mezuniyet Sergisi” Karma Heykel Sergisi - Ankara

2013 “Hiç 2” Karma Resim Sergisi - Bodrum

2014 “Ekim Geçidi” Karma Resim Sergisi - Zonguldak

2014 “41 Düş” Karma Resim Sergisi - Ordu

2014 “Bir Uçtan Bir Uca” Karma Resim Sergisi - Antalya

2016 “Mezuniyet Sergisi” Karma Heykel Sergisi - Bolu

2018 “Ekim Geçidi” Karma Resim Sergisi - Zonguldak

2018 “Dialog/8” Karma Sergi - Ankara

2019  Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Lisansüstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu - Antalya

2019 Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Şahin Öğrencileri Sergisi - Ankara

2020 Base-İstanbul 2020 ‘Uzak-Yakın’ Sergisi - İstanbul

2020 Gazili Öğretmenler Sergisi-I, Çevrim İçi Sergi - Ankara

Funda Çetgin Eserleri