Sümeyye Ertop - Resim - Modern Sanatlar

 

BİYOGRAFİ

Sümeyye Ertop 1997 yılında Sakarya’da doğdu.

2019 yılında Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümünde başladığı Yüksek Lisans programına halen devam etmektedir.

Kurumsal Çerçeve

Sümeyye Ertop, çalışmalarında iktidar - güç ilişkisini ele almıştır. İktidarın hakimiyet alanını çizgilerle sınırlayarak, mekan içine yerleştirdiği imgelerle sorgulamıştır. İktidar, statü ve güç sahibi kişiler öldükten sonra belleklerde şimdi ve burada oluşlarını büstler yoluyla sürdürür.

Büst, iktidarın belleklerde yaşatılması anlamı dolayısıyla seçtiği bir imgedir. İktidarın birey üzerindeki etkisini, müdahale ettiği alanları büst imgesiyle kompozisyonlarında ele almıştır. Mekânlar, gerçek bir mekân görüntüsünden uzak sınırlanan uzamlara işaret etmektedir.

Katıldığı Etkinlikler ve Seminerler 

2020, ‘’Lisansüstü Öğrencileri Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi’’ Aydın Üniversitesi Güzel Sanalar Fakültesi Sanat Galerisi, İstanbul

2020, ‘’Çevrimiçi Yılsonu Sergileri, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sakarya

2020, ‘’Kağıt Yapım Çalıştayı’’, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya

2019, ‘’Mezuniyet Sergisi’’ Başlıklı Sergisi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya

2019, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “Uluslararası 30x30” Başlıklı Karma Sergisi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya

2019, ‘’Leticia Fayos Bosch ile Ahşap Baskı Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özgün Baskı Atölyesi, Sakarya

2018, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencileri “30x30” Başlıklı Karma Sergisi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya

2017, “Gülay İnce Atölyesi Öğrencileri Özgün Baskı Resim" Başlıklı Sergisi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya

2016, “Vazo Çalıştayı” Başlıklı Sergisi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya 2016, “Resim Bölümü Temel Sanat Eğitimi” Başlıklı Sergisi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya

2016, “Resim Bölümü Temel Sanat Eğitimi” Başlıklı Sergisi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya

Sümeyye Ertop Eserleri