Türk El Sanatları

Geleneksel El Sanatları, insanlığın varoluşundan bu yana toplumların kimliğini, yaşam biçimini, kültürel özelliklerini, inanışlarını yansıtan toplumun en canlı ve en anlamlı temsilleri olmuştur. Binlerce yıllık tarihe sahip Anadolu topraklarından geçen, bu topraklarda kalan, bu topraklara ruhunu akıtmış sayısız uygarlığın izleri 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelen Türk kültürü ve birikimi ile harmanlanmış, bugün Geleneksel Türk El Sanatları adını verdiğimiz zengin kültür mozaiği oluşmuştur. Türk toplumlarının duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel çeşitliliklerini akıttıkları bu zengin mozaik içerisinde yaşayan tüm el sanatları, yüzyıllar boyunca değişen toplum yaşantımızın bugün hala yaşayan en önemli tanıklarıdır.

Yıllara meydan okumuş sanat ve kültür tarihinin bu canlı tanıklarının, yalnızca izlenen, okunan ya da vitrinde sergilenen öğeler olarak değil aynı zamanda üst yapı kurumu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Toplumun uzun dönemde oluşturduğu, oluştururken kolektif şuurunun ürünü olarak ortaya çıkan kültür ve sanat öğelerinin geniş kitlelere ulaştırılmasında geleneksel yöntemlerle sınırlı kalınmayıp tüm imkanların seferber edilmesi şarttır. Kybelart.com, Türk kültürünü en güzel temsil eden, alanında söz sahibi sanatçılarımızın hayata geçirdiği eserlerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında sanat severler ile buluşturulmasına odaklanmıştır.

TEZHİP SANATI MİNYATÜR SANATI ÇİNİ SANATI
HAT SANATI DOKUMA SANATI CAM SANATI
Ana Görsel EBRU SANATI TAŞ SANATI