Ümit Dizdar - Resim - Akrilik - Modern Sanatlar

Ümit Dizdar’ın imzasını taşıyan ve tuval üzeri uygulanan akrilik boya,  gerçek ve hayal arasında bir köprü kuruyor. Her insanda farklı bir his uyandıran eserlerin temelinde yatan gökyüzünün sınırsız güzelliği kalbinizi çalarken, KybelArt'ı keşfedin, gözleriniz estetikle buluşsun, sanatın kalbi evinizde atsın!

BİYOGRAFİ

Bosnalı, İstanbul doğumludur.

Eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü’nde 2 sene okuyarak başlayan sanatçı, atölye derslerini Prof. Rıfat Şahiner ’ den aldı.

2006 yılında Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’ne geçti. Prof. Asım İşler, Doçent Zekiye Sarıkartal ve Prof. Remzi Savaş’ dan desen ve atölye dersleri aldı. Ümit Dizdar, 2013 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Pedagojik Formasyon programını tamamlamıştır. Birçok Ulusal ve Uluslararası sergiye katılmıştır. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmekte ve özel bir kurumda Görsel Sanatlar Zümre Başkanlığı ve Öğretmenliğine devam etmektedir.

Eğitim 

Lisans: BEYKENT GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ (100/100 Burslu)

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ, PEDAGOJİK FORMASYON

YILDİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, İLETİŞİM TASARIMI

Sergiler

Buluşmalar Sergisi, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi, Şubat 2021

Art.İst Sauna, Uniq Expo Sergisi, Ocak 2021

Rota Sergisi, Karl&Amp;Eın Art Gallery, Ocak 2021

Artsonline 2 ‘’50 Sanatçı, 50 Eser’’, Ocak 2021

19 Mayıs Özel Dijital Sergi, Beşiktaş Çağdaş, Mayıs 2020

Maçka Demokrasi Parkı Sanat Pazarı, Ekim 2020

Tev Türk Eğitim Vakfı, Bulaşıcı Olan İyiliktir, Karma Sergi, Ekim 2020

Artdist 2.Karma Online Sanat Sergisi, Ocak 2021

Bulutların Ardında, Luna Sanat Galerisi, Ekim 2020

Xart Platform Internatıonal Onlıne Paıntıng Exhıbıtıon, Ekim 2020

Markaj Güncel Sanat İnsiyatifi Sergisi, Eylül 2020

Portfolyou Karma Dijitai Sergi, Eylül 2020

Hayat Eve Sanatla Sığar, İstanbula Sanat Katanlar Online Sergi, Haziran 2020

Online Art Project 27 Countries,879 Artists, Eylül 2020

Dijital Art Forest Online Exhibition, Temmuz 2020

Adım Adım Sosyal Mesafe, Online Sergi, Ağustos 2020

Evde Kal, Sanatla Kal Online Sergi, Temmuz 2020

Artsonline 50 Sanatçı,50 Eser Karma Sergisi, Ağustos 2020

Gerçeğin Ta Kendisi İnteraktif Karma Resim Sergisi, Mayıs 2020

Covid 19 Gallery, Buralar Hep Dutluk’tu Karma Sergisi, Haziran 2020

6.Beylikdüzü Resim Çalıştayı Atatürk Ve Cumhuriyet, Beylikdüzü Kültür Merkezi, Kasım 2018

Büyükada Kültür Merkezı, Karma Sergısı, İstanbul, 2019

Kâğıt İşleri Sergısı, Mıamı, Florıda, Usa, 2017

Dıachronıc 2, Pınelo Gallery 2016

Dıachronıc 1, Pınelo Gallery 2016

Genç Ressamlar Sergısı, İzmır, 2013

İstanbul Ve Medenıyetler, Resım Yarışması Sergısı, Ümranıye Beledıye Bınası, 2010

İstanbul Ve Medenıyetler, Resım Yarışması,

Ümit Dizdar Eserleri