10.000TL

Kaligrafi - Hat - Vav / Sevim Şirikçi

Açıklama

ÖZELLİKLER

Eser Adı: Vav

Ölçü: 60*90 cm

Teknik: Hat

Eserin Hikayesi: Tasavvufta vav harfi, evrende dağınık biçimde tecelli etmiş olan ilahi isim ve sıfatları bünyesinde toplayarak bütünleştiren insana benzetilir. Bunun farkındalığıyla bir kimse; insanın alemdeki yeri gibi, kendisinin de insanlar içindeki biricikliğini tahayyül edebilir.
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
(Şeyh Galip, 1757-1799)